Kontakt bestyrelsen

DET FALSTERSKE DIGELAG

Navne på bestyrelsen i digelaget

Husk den gode tone

Valgt blandt de fastboende


Idestrup sogn:

Søren Bjerregaard (Formand)

s.e.bjerregaard@mail.dk


Væggerløse sogn:

Per Kamper Hansen

pkhsamarbejde@mail.tele.dk


Jens Corneliussen

kaaregaard@b2bbonus.dk


Gedesby sogn:

Søren Krighaar (Kasserer)

krighaar@post10.tele.dk

Valgt blandt fritidsgrundejerne


Væggerløse sogn:

Sven Andersen

andersensven@hotmail.com


Idestrup sogn:

Hans Christian Mortensen

annette-gertung@mail.dk


Gedesby sogn:

Benny Ellekjær

ellekjaer@hotmail.dkValgt blandt alle


Søren Piil        

soren@piilinfo.nu