Bestyrelsen

DET FALSTERSKE DIGELAG

Navne på bestyrelsen i digelaget

Valgt blandt de fastboende

 

Idestrup sogn:

Søren Bjerregaard (Formand)

s.e.bjerregaard@mail.dk

 

Væggerløse sogn:

Per Kamper Hansen

pkhsamarbejde@mail.tele.dk

 

Jens Corneliussen

kaaregaard@b2bbonus.dk

 

Gedesby sogn:

Søren Krighaar (Kasserer)

krighaar@post10.tele.dk

 

 

 

 

Valgt blandt fritidsgrundejerne

 

Væggerløse sogn:

Sven Andersen

andersensven@hotmail.com

 

Idestrup sogn:

Hans Christian Mortensen

annette-gertung@mail.dk

 

Gedesby sogn:

Flemming Juul Mortensen

hanne_flemming_jm@yahoo.dk

 

Væggerløse sogn:

Finn Nonbo

bf@nonbo.eu

 

 

 

Valgt blandt alle

 

Søren Piil

soren@piilinfo.nu